fbpx

Hoe vervoeg ik Engelse werkwoorden in het Nederlands?

Engelse werkwoorden vervoegen in het Nederlands is niet altijd as simple as abc. De regels van de Nederlandse spelling volgen levert soms resultaten op die er bijna tegennatuurlijk uitzien. Want zeg nu zelf, woorden als geüpdatet of gedeletet moet je drie keer lezen eer je door hebt wat er staat. Of ben ik de enige?

De algemene regel is eenvoudig: volg de regels van de Nederlandse spelling. Om je een helder overzicht te geven, heb ik enkele voorbeelden uitgewerkt in de tegenwoordige en verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Tegenwoordige tijd

In de tegenwoordige tijd voeg je een -t (enkelvoud) of -en (meervoud) toe aan de stam van het werkwoord.

Werkwoorden die eindigen op -e zien er vaak vreemd uit, maar ook daar geldt de basisregel waarbij je een -t of -n toevoegt aan de stam.

Engelse werkwoorden die eindigen op een dubbele medeklinker behouden die als die medeklinker belangrijk is voor de uitspraak van het woord. Dat is duidelijk het geval bij appen, maar niet bij fitnessen.

Ikstreamupdatedeleteappfitnes
Jij/ hij/ zijstream + tupdate + tdelete + tapp + tfitnes + t
Wij/ zijstream + enupdate + ndelete + napp + enfitness + en

Verleden tijd

In de onvoltooid verleden tijd voeg je -de of -te toe aan de stam.

Ikstream + deupdate + tedelete + teapp + tefitnes + te
Jij/ hij / zijstream + deupdate + tedelete + teapp + tefitnes + te
Wij/ zijstream + denupdate + tendelete + tenapp + tenfitnes + ten

Voltooid deelwoord

Een voltooid deelwoord bestaat uit ge + stam + d/t. Twijfel je of je een d of t moet gebruiken? Bij voltooide deelwoorden kan je het ezelsbruggetje van ’t Kofschip (nostalgie naar de Nederlandse les, much?!) toepassen.

ge + stream + dge + üpdate + tge + delete + tge + app + tge + fitnes + t

Opvallende Engelse werkwoorden

  • Daten: date – datete – gedatet
  • Timen: time – timede – getimed
  • Googlen: google – googelede – gegoogeld ook aanvaardbaar: googled, gegoogled
  • Leasen: lease, leasede, geleased
  • Brunchen: brunch, brunchte, gebruncht  
  • Netflixen: netflix, netflixte, genetflixt