fbpx

Schrijftips voor converterende teksten

Wat is een converterende tekst

Een converterende tekst is een tekst waarmee je klanten overhaalt om iets te doen. Denk aan het inschrijven voor een nieuwsbrief of het kopen van een product of dienst.

Algemeen

Gebruik actieve en specifieke taal. In actieve zinnen is de persoon of zaak die de handeling uitvoert het onderwerp. Bijvoorbeeld, ‘de copywriter schrijft de blog’. Passief is dit, ‘de blog wordt geschreven door de copywriter’. Met specifiek bedoelen we duidelijk gedefinieerd. Bijvoorbeeld, ‘die vrouw is een copywriter’ is duidelijker en specifieker dan ‘die vrouw schrijft converterende teksten’.

Schrijf behoeftegericht 

Schrijf steeds in functie van je klant en denk na over welke behoefte je voor hen invult. Achterhaal wat je klant wil bereiken en koppel die behoefte aan je product of dienst. Het doel van deze blog bijvoorbeeld is het geven van schrijftips die jouw behoefte om betere teksten te schrijven invult.

Overtuig klanten

Beschrijf en benoem de voordelen van je producten of diensten en zet het nut ervan in de etalage. Beantwoordt alle mogelijke vragen en twijfels en maak de weg naar een eventuele aankoop vrij van obstakels. Twijfelt een bedrijf bijvoorbeeld over het inhuren van een copywriting agency voor het schrijven van hun nieuwe website, bewijs dan dat de voordelen veel meer opwegen tegen de nadelen. 

Call-to-action

Verzilver je kansen met een sterke call-to-action, deze zorgt ervoor dat je klanten de laatste stap nemen. Je geeft ze dat laatste duwtje in de rug.  

Tip. Gebruik een werkwoord dat aanzet tot actie en hou je cta kort en bondig. Bijvoorbeeld, ‘Mis geen enkele promo’.

Maak je tekst persoonlijk

Vermijd het gebruik van het archaïsche ‘men’. Gebruik geen ‘wij’ of ‘ik’ en positioneer je vanuit het klantenperspectief. Bijvoorbeeld, in plaats van ‘wij garanderen kwaliteit’ zeg je ‘je geniet van kwaliteit’. Vertel bovendien een verhaal, storytelling dus. Verhalen roepen emoties op en verlagen de rationele drempel.  Potentiële klanten voelen zich zo meer betrokken en krijgen minder het gevoel dat je iets wil verkopen. 

Formuleer de dingen positief

‘Niet’ en ‘geen’ klinken negatief en worden best omgevormd tot iets positiefs. Bijvoorbeeld, ‘als je niet op tijd betaalt, dan brengen wij kosten in rekening’ klinkt aangenamer als je ‘betaal voor … en voorkom extra kosten’ schrijft.

Opmaak, het oog wil ook wat

Een titel moet de aandacht trekken. Witruimte is een must voor rust en structuur. Belangrijke elementen uit een tekst kunnen in het vet. Visuele elementen maken het geheel wat luchtiger. 

Lengte

Draai niet rond de pot, beschrijf geen nodeloze details en beperk je tot de belangrijkste informatie. Less is always more. Hulp nodig?

Hit us up!